Εκτύπωση

Γενικά Στοιχεία

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική συμμετοχή Εθνική συμμετοχή Ίδια συμμετοχή
10.425.476€ 6.500.000€ 3.575.000€ 2.925.000€ 3.925.476€