Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το έγγραφο 1857/7-3-2019 παρέχει διευκρινίσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τις αναπτυξιακές εταιρείες που διαχειρίζονται το πρόγραμμα CLLD/LEADER καθώς και οδηγίες που σχετίζονται με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Επισυνάπτονται στο έντυπο και οι απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από τις ΟΤΔ προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και αφορούν διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Επικοινωνία

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 

Έρκυνας 9 (1ος όροφος) Λιβαδειά, 32131 Ελλάδα 

 

Τηλ.:        22610.80661 - 80662

Fax:         22610.80663

Email:     elikona1@otenet.gr

Get Social

Newsletter

Scroll to top