Επισυνάπτονται οι Φάκελοι του τοπικού προγράμματος (Φάκελος Α' και Β' Αναθεωρημένος) καθώς και η εγκριτική απόφαση υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD LEADER για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας - Κατανομή Πιστώσεων.

Επικοινωνία

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 

Έρκυνας 9 (1ος όροφος) Λιβαδειά, 32131 Ελλάδα 

 

Τηλ.:        22610.80661 - 80662

Fax:         22610.80663

Email:     elikona1@otenet.gr

Get Social

Newsletter

Scroll to top