Γενικά Στοιχεία

  • Η περιοχή παρέμβασης ανήκει στο νομό Βοιωτίας, έχει συνολική έκταση 1372,75 km2 και πληθυσμό 57.186.
  • Ο χαρακτηριστικός τίτλος του προγράμματος είναι «Βοιωτική Γη, Κήποι Παυσανία».
  • Τα συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική συμμετοχή Εθνική συμμετοχή Ίδια συμμετοχή
10.425.476€ 6.500.000€ 3.575.000€ 2.925.000€ 3.925.476€

Επικοινωνία

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 

Έρκυνας 9 (1ος όροφος) Λιβαδειά, 32131 Ελλάδα 

 

Τηλ.:        22610.80661 - 80662

Fax:         22610.80663

Email:     elikona1@otenet.gr

Get Social

Newsletter

Scroll to top