Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Εταιρεία Προστασίας Ανάπτυξης Ελικώνα ΑΕ), ιδρύθηκε το 1995 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 290 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95), καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2339/95.

Μέτοχοι – Μετοχικό κεφάλαιο

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας (μετά τη συγχώνευση των Δήμων στο πρόγραμμα Καλλικράτης) έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 37,59%
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 17,07%
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 15,50%
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 12,95%
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 9,00%
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 6,06%
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,81%
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ                                                                                         "ΕΡΕΥΝΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 0,59%

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

0,09 %

0,09 %

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0,09 %

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 577.784,10 €

                 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ–ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Γιώτα Πούλου - Πρόεδρος (Δήμαρχος Λιβαδειάς)

Σπυρίδων Νικολάου -Αντιπρόεδρος (Δήμαρχος Θηβαίων)

Γεώργιος Ντασιώτης - Γραμματέας (Δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιέων)

Λουκάς Υπερήφανος -Μέλος (Δήμαρχος Ορχομενού)

Ιωάννης Γεωργακός – Μέλος (Δήμαρχος Διστόμου- Αράχωβας - Αντίκυρας)

Βασίλειος Περγάλιας – Μέλος (Δήμαρχος Τανάγρας)

Παναγιώτης Αγνιάδης – Μέλος (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας)

Σπυρίδων Κίτσος – Μέλος (Αντιδήμαρχος Δήμου Θηβαίων)

Χρήστος Κυπραίος – Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λιβαδειάς)

 

 Διοίκηση– Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  Γεωργία Γκικοπούλου Πολιτικός Μηχανικός- διευθύντρια- συντονίστρια ΑΞΟΝΑ 4 – Προσέγγιση LEADER
  Καρβούνη Παρασκευή Μηχανολόγος Μηχανικός
  Κοντελέ Βαρβάρα Γεωπόνος
  Μπαλτσιώτης Λάμπρος
Οικονομολόγος
  Αναστασίου Αθανασία Γραμματέας - Πληροφορικός  
  Γεωργίου Χρήστος Διοικητικός
  Παπαγεωργίου Ελένη Νομικός
  Μπίνιος Σπυρίδων Λογιστής - ΑΕΙ

Δήμοι Νομού Βοιωτίας

Δήμος Λεβαδέων

Δήμος Θηβαίων

Δήμος Ορχομενού

Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας

Δήμος Τανάγρας

Ενημερωτικό δελτίο

Scroll to top