Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ είναι ο συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Βοιωτών: Αλληλεγγύη για την Απασχόληση, η οποία συμμετείχε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Με το υπ. Αριθμ. …..έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας, εγκρίθηκε η πρόταση της Βοιωτών Αλληλεγγύη για την Απασχόληση με τίτλο: Ανοιχτοί δρόμοι στην κοινωνική οικονομία με προϋπολογισμό 250.000 €.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα συμβάλλει στην συστηματική υποστήριξη 50 ωφελουμένων στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας έτσι ώστε να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτενέργειά τους, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν θετική στάση ζωής, να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας και πληροφόρησης και να κινηθούν αποτελεσματικά προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στόχος της παρέμβασης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άτομα μακροχρόνια άνεργα άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, καθώς και για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Εταιρεία Προστασίας Ανάπτυξης Ελικώνα ΑΕ), ιδρύθηκε το 1995 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 290 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95), καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2339/95.

Μέτοχοι – Μετοχικό κεφάλαιο

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας (μετά τη συγχώνευση των Δήμων στο πρόγραμμα Καλλικράτης) έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 37,59%
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 17,07%
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 15,50%
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 12,95%
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 9,00%
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 6,06%
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,81%
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ                                                                                         "ΕΡΕΥΝΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 0,59%

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

0,09 %

0,09 %

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0,09 %

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 577.784,10 €

                 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ–ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Γιώτα Πούλου - Πρόεδρος (Δήμαρχος Λιβαδειάς)

Σπυρίδων Νικολάου -Αντιπρόεδρος (Δήμαρχος Θηβαίων)

Γεώργιος Ντασιώτης - Γραμματέας (Δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιέων)

Λουκάς Υπερήφανος -Μέλος (Δήμαρχος Ορχομενού)

Ιωάννης Γεωργακός – Μέλος (Δήμαρχος Διστόμου- Αράχωβας - Αντίκυρας)

Βασίλειος Περγάλιας – Μέλος (Δήμαρχος Τανάγρας)

Παναγιώτης Αγνιάδης – Μέλος (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας)

Σπυρίδων Κίτσος – Μέλος (Αντιδήμαρχος Δήμου Θηβαίων)

Χρήστος Κυπραίος – Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λιβαδειάς)

 

 Διοίκηση– Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  Γεωργία Γκικοπούλου Πολιτικός Μηχανικός- διευθύντρια- συντονίστρια ΑΞΟΝΑ 4 – Προσέγγιση LEADER
  Καρβούνη Παρασκευή Μηχανολόγος Μηχανικός
  Κοντελέ Βαρβάρα Γεωπόνος
  Μπαλτσιώτης Λάμπρος
Οικονομολόγος
  Αναστασίου Αθανασία Γραμματέας - Πληροφορικός  
  Γεωργίου Χρήστος Διοικητικός
  Παπαγεωργίου Ελένη Νομικός
  Μπίνιος Σπυρίδων Λογιστής - ΑΕΙ

Δράσεις δημοσιότητας

Αφίσα Ημερίδων

Δράσεις - Αποτελέσματα

Scan1

Scan2

Scan3

Who's Online 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 17 επισκέπτες και κανένα μέλος

  

Το παρόν συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δήμοι Νομού Βοιωτίας

Δήμος Λεβαδέων

Δήμος Θηβαίων

Δήμος Ορχομενού

Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας

Δήμος Τανάγρας

Ενημερωτικό δελτίο

Scroll to top